Go to the Main Page Register Calendar Members List Team Members Search Frequently Asked Questions
Oficjalne Forum Blood Wars » Handel » Sprzedam » Regulamin Handlu » Hello Guest [Login|Register]
Last Post | First Unread Post Print Page | Add Thread to Favorites
Post New Thread Thread is closed
Go to the bottom of this page Regulamin Handlu 243 Votes - Average Rating: 6.07
Author
Post « Previous Thread | Next Thread »
Caen
S-Ex Operator / Mobilny helpdesk


images/avatars/avatar-16488.jpg

Registration Date: 19-11-2006
Posts: 6,441
Klan: O_o
Kraina: Moria; Moria III

Regulamin Handlu Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page

Regulamin Sprzedaży

O nowych punktach oraz o zmianach w starych punktach powiadamiamy w oddzielnym poście.
Użytkownicy mają 2 dni na zapoznanie się ze zaktualizowanym regulaminem.
Po tym czasie za łamanie zasad opisanych w nowych podpunktach będą nadawane ostrzeżenia.***SPRZEDAJĄCY***

Tworzenie nowego tematu:

1. Sprzedający musi posiadać Rynek oraz 15 poziom postaci (na serwerach aukcyjnych - 20 poziom postaci).

2.1 Tematy zakładamy w odpowiednich działach. Należy również wybrać prawidłowy prefiks. W przypadku:

Serwerów handlowych:
- ma odpowiadać rodzajowi sprzedawanego przedmiotu.
Serwerów aukcyjnych:
- ma odpowiadać serwerowi, którego dotyczy oferta.

W razie pomyłki dopisujemy w temacie wyjaśnienie z informacją dla moderatora działu, który przeniesie temat.

2.2 W temacie może być wystawionych nie więcej niż siedem przedmiotów (nie dotyczy tematów zawierających wyłącznie ceny KUP TERAZ (KT) oraz serwerów aukcyjnych). (Regulamin handlu punkt 2.2. Pytania i odpowiedzi.)

3. Autor ma obowiązek umieścić w wątku wszystkie wymienione niżej informacje (niekoniecznie w tej kolejności):

a) Statystyki przedmiotu lub screen z gry (wykadrowany do przedmiotu), w przypadku serwerów typu Moria - wszystkie widoczne poziomy przedmiotu. Jeśli przedmiot jest wynikiem połączenia w Studni Dusz, należy to zaznaczyć w wątku.
b) Tytuł zawierający pełne nazwy sprzedawanych przedmiotów (w dziale Wyprzedaże mogą być też prefixy i/lub sufixy). W przypadku wielu itemów należy wyszczególnić najważniejsze i dopisać "i inne".
c) Termin zakończenia licytacji (Uwaga, czas może ulec przedłużeniu zgodnie z punktem 8.3)
- maksymalny czas aukcji wynosi 10 dni od daty otwarcia wątku
- (niepodanie tej informacji będzie oznaczało, że licytacja kończy się po 10 dniach od daty otwarcia wątku lub po zaoferowaniu KT)

Punkt 3c) nie dotyczy serwerów aukcyjnych.

d) Informację o formie zapłaty (przedmioty, punkty rozwoju, złom) - nie dotyczy serwerów aukcyjnych.
e) Cenę Minimalną i/lub cenę Kup Teraz.
- Dotyczy serwerów typu Moria - CM z uwzględnieniem ceny z KD i bez KD, oraz w jakich kamieniach preferuje zapłatę (KK/KS/KŻ/KP/KD), a nie ogólnikowo w "grubych" lub "drobnych".
f) Swój nick z gry

4. Dotyczy serwerów aukcyjnych - sprzedający zobowiązany jest wystawić przedmiot na aukcję w przypadku pojawienia się oferty.

Prowadzenie tematu:

5. Sprzedawca we własnym temacie może pisać posty TYLKO wtedy, gdy:

- podbija temat (tzw. UP), UPowanie tematu dozwolone jest co 3 godziny. (Nie dotyczy to "nieedytowalnego drugiego postu".)
- odpowiada na czyjeś pytanie dotyczące transakcji.
- umieszcza informację o zmianach w zasadach licytacji (patrz punkt 6)

Wszelkie inne posty typu "dodałem przedmiot", "zmniejszyłem cenę" oraz posty informujące o zaakceptowaniu oferty można umieszczać w temacie po odczekaniu minimum 3h od swojego ostatniego postu.

6. Nieedytowalny "Drugi post", oraz wprowadzanie zmian w zasadach licytacji.

a) Po stworzeniu wątku z licytacją, należy go w całości skopiować i wkleić w drugim poście. W sytuacjach spornych ten post będzie priorytetowy dla moderatora przy rozwiązywaniu sporu. W związku z tym obowiązuje zakaz edycji tego postu po otrzymaniu pierwszej oferty w licytacji.

b) Pierwszy post można edytować dowolną ilość razy (wyjątek: punkt 8.1 g). Każdą zmianę trzeba umieszczać w nowym poście, którego już nie edytujemy. ZGODNE Z REGULAMINEM zmiany można wprowadzać co minimum 3h (jako regulaminowy "up").

c) W przypadku braku "Drugiego postu" lub postu z informacją o zmianie w zasadach aukcji, sprzedający nie zostanie ukarany ostrzeżeniem. Jednak w przypadku jakichkolwiek nieweryfikowalnych wątpliwości, spory będą rozstrzygane NA KORZYŚĆ KUPUJĄCEGO!

d) Edycja "Drugiego postu" lub postu z informacją o zmianie w zasadach aukcji, sprawia, że tracą one moc argumentu w sporze. Tym samym jest on rozwiązywany na zasadzie opisanej w punkcie 6 c)

7. Autor jest zobowiązany:

a) dokonać transakcji po zakończeniu licytacji w ciągu 24h. W przypadkach losowych (np. strata kwadratu z rynkiem lub tymczasowa blokada konta w grze sprzedawcy/kupującego) okres zostaje odpowiednio wydłużony.
b) zamknąć temat w przypadku:
- upłynięcia 24h od zakończenia aukcji / oferty sprzedaży
- upłynięcia 10 dni od założenia wątku (nie dotyczy serwerów aukcyjnych)
NIE dopisujemy w temacie "Do zamknięcia".

8.1 Działania zabronione:

a)wprowadzanie ceny KT po rozpoczęciu licytacji, oraz sprzedaż przedmiotów przed podanym terminem zakończenia licytacji. Wycofać przedmiot z aukcji można tylko po upływie 24 godzin od momentu utworzenia tematu, jeżeli w tym czasie nie padły na niego żadne oferty.
b) zakładanie nowego wątku w tym samym dziale, jeżeli poprzedni z identycznym prefiksem nie został jeszcze zamknięty.
c) zastrzeganie możliwości niedokonania transakcji oraz dopiski nakłaniające do łamania regulaminu, np. "można licytować poniżej CM". (Wyjątek - dopuszczenie negocjacji ceny na serwerach aukcyjnych)
d) usuwanie z pierwszego postu sprzedanych przedmiotów oraz informacji o CM(CW)/KT w przypadku braku drugiego, nieedytowalnego posta.
e) zmienianie CM (CW), KT przedmiotu po otrzymaniu za niego pierwszej oferty.
f) umieszczanie zapisów o zniżkach lub marżach dla określonych osób oraz korzystanie z tego
g) EDYTOWANIE PIERWSZEGO POSTU NA GODZINĘ PRZED ZAKOŃCZENIEM AUKCJI.

8.2 Pomocne działania dozwolone:

a) skrócenie czas aukcji do minimum 24h od daty posta z informacją o tym skróceniu (przykładowo jeśli skracamy aukcję o w poniedziałek o 13:00 to skrócić czas aukcji możemy maksymalnie do wtorku 13:00).
Zastrzeżenia:
- aukcji nie można wydłużać
- skrócenie czas aukcji będzie wiążące jedynie gdy przy jego wprowadzaniu zastosujemy punkt 6 regulaminu sprzedaży.

b) umieszczenie w pierwszym poście informacji o zakończeniu aukcji w określonym terminie po otrzymaniu CM(CW) (przykładowo: "Aukcja trwa 24h po otrzymaniu CM")

c) Wyznaczenie dodatkowej osoby upoważnionej do UPowania tematu. Jej nick musi być podany w pierwszym poście, a UP pomocnika i autora wątku traktowane są jako posty tej samej osoby i pojawiać się mogą nie częściej, niż co 3 godziny.

8.3 W przypadku pojawienia się oferty w ostatnich 5 minutach trwania aukcji, aukcja kończy się 5 minut od ostatniego przebicia. Niedozwolona jest zmiana tych okresów.

***KUPUJĄCY***

9. Kupujący jest zobowiązany:

a) Posiadać Rynek oraz 15 poziom postaci (na serwerach aukcyjnych - 20 poziom postaci).
b) Podać wysokość oferty oraz (w przypadku gdy w jednym temacie licytowanych jest więcej przedmiotów) określić w sposób nie pozostawiający wątpliwości, który przedmiot licytujemy (np. : "topór - 25k" będzie ofertą prawidłową tylko gdy w licytacji występuje tylko jeden topór).
c) Poinformować Sprzedającego o ewentualnej płatności w ratach.
d) Umieścić każde podbicie w nowym poście, w czytelny sposób.

e) Podbijać oferty zgodnie z z poniższą tabelką:

Minimalne podbicie punktowe ceny (dotyczy też CM) dla przedmiotów, w których aktualna oferta wynosi:
od 1 do 49 - brak minimum
od 50 do 99 - 5pkt
od 100 do 499 - 20pkt
od 500 do 999 - 50pkt
od 1.000 do 4.999 - 100pkt
od 5.000 do 9.999 - 500pkt
od 10.000 do 49.999 - 1000pkt
od 50.000 do 99.999 - 5000pkt
od 100.000 do 499.999 - 10.000pkt
od 500.000 do 999.999 - 50.000pkt
od 1.000.000 do 4.999.999 - 100.000pkt
od 5.000.000 w zwyż - 500.000pkt

Niedopełnienie któregokolwiek z podpunktów od 9a) do 9e) wyklucza ofertę z licytacji.

f) Złożyć ofertę w grze sprzedającemu i dokonać transakcji w ciągu 24h od wygrania licytacji, bądź złożenia oferty KT.

10. Zabronione jest:

a) Wycofanie się z zakupu po zaoferowaniu ceny Kup Teraz(KT).
b) Licytacja poniżej Ceny Minimalnej oraz licytacja w ofercie sprzedaży (poniżej i powyżej KT).
c) Komentowanie cen w wątku. Jeżeli nie zgadzamy się z ceną, możemy wysłać PW do twórcy tematu.
d) Licytowanie po terminie zakończenia licytacji.
e) Wycofywanie ofert na godzinę przed zakończeniem aukcji.
f) EDYTOWANIE POSTA Z OFERTĄ.


***OGÓLNE***

1. Ważność ofert:

- Tylko oferty na forum biorą udział w licytacji/są wiążące.
- Tylko kupujący lub osoba przez niego wytypowana może składać ofertę (sprzedawca nie może informować w temacie o ofercie w grze)
- Oferty w edytowanym poście są nieważne
- Wycofać się z aukcji, ewentualnie poprawić pomyłkę w ofercie, można tylko przez napisanie nowego posta. W takich przypadkach dozwolony jest multipost.


2. W przypadku terminu zakończenia np. "do 20" lub "24h od dania CM" przy CM danym o 20:00 wygrywa oferta dana najpóźniej o 20:00:59. (Przy zachowaniu punktu 8.3)

3. Zabieranie głosu w wątku bez udziału w licytacji będzie traktowane jako spam i karane ostrzeżeniem.

4. Handlować można TYLKO przedmiotami. Grafiki sprzedawane są w dziale Nasza Twórczość według tamtejszego regulaminu. Sprzedaż nie wymienionych powyżej będzie traktowana jako pushing, a na forum karana ostrzeżeniem.

5. Złamanie warunków licytacji/oferty sprzedaży (niesprzedanie za najwyższą wylicytowaną kwotę po terminie zakończenia aukcji, niesprzedanie za KT, niezawarcie transakcji handlowej w ciągu 24h od złożenia ostatecznej oferty handlowej bez dostatecznego powodu(patrz pkt. 7a )) jest karane Ostrzeżeniem na forum oraz Dwudniowym BANEM w grze.

6. Oszustwa handlowe, zagrożone karą od ostrzeżenia do 7 dniowego bana w grze:

a) Oferowanie przedmiotów z wykorzystaniem nie swojej aukcji.
b) Podszywanie się pod sprzedającego/kupującego poprzez składanie oferty osobie, która wylicytowała/wystawiała dany przedmiot.
c) Niedopełnienie warunków postawionych przez operatora (wyjątkowe sytuacje).

7. Najważniejsze pojęcia:

a) Oferta sprzedaży - każdy przedmiot umieszczony w temacie tylko z ceną Kup Teraz.
b) Aukcja - przedmiot umieszczony w temacie, który zawiera cenę minimalną lub cenę minimalną oraz cenę Kup Teraz.
c) Cena Minimalna (CM) - cena, od której rozpoczyna się licytacja. Jeśli zostanie zgłoszona przez kupującego oznacza to, że jeżeli nie będzie przebicia do końca trwania aukcji, sprzedający zobowiązuje się sprzedać przedmiot po tej cenie.
d) Kup Teraz (KT) - cena, jakiej życzy sobie dany sprzedawca za swój przedmiot i zobowiązuje się do dokonania transakcji w momencie, gdy cena ta zostanie osiągnięta. Złożenie oferty równej KT kończy definitywnie licytację i zamyka możliwość dalszego licytowania przedmiotu.
e) UP - podbicie tematu sprzedaży, celem wyniesienia go na pierwsze miejsce w dziale.
f) Cena Wywoławcza (CW) - cena, od której rozpoczyna się aukcja (serwery typu Moria i serwer Necropolia V).
g) Serwery aukcyjne - serwery typu Moria oraz Necropolia V,VII,VIII, X, XI


BWTEAM

__________________
Who are you? - What do you want?

Why are you here? - Do you have anything worth living for?


We are not now that strength which in the old days; Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal-temper of heroic hearts; Made weak by time and fate, but strong in will;
To strive, to seek, to find, and not to yield...

31-07-2008 01:38 Caen is offline Search for Posts by Caen Add Caen to your Buddy List
Caen
S-Ex Operator / Mobilny helpdesk


images/avatars/avatar-16488.jpg

Registration Date: 19-11-2006
Posts: 6,441
Klan: O_o
Kraina: Moria; Moria III

Thread Starter Thread Started by Caen
Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page

Regulamin handlu w nowym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 2 sierpnia.


Ważne zmiany:

- zakaz edycji postów z ofertami w aukcji

- zakaz edycji 1 postu na godzinę przed końcem aukcji

- możliwość umieszczenia NIEEDYTOWALNEGO "drugiego posta" zabezpieczającego interesy sprzedawcy

Wszelkie pytania proszę kierować do tego tematu.

__________________
Who are you? - What do you want?

Why are you here? - Do you have anything worth living for?


We are not now that strength which in the old days; Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal-temper of heroic hearts; Made weak by time and fate, but strong in will;
To strive, to seek, to find, and not to yield...

31-07-2008 01:50 Caen is offline Search for Posts by Caen Add Caen to your Buddy List
Caen
S-Ex Operator / Mobilny helpdesk


images/avatars/avatar-16488.jpg

Registration Date: 19-11-2006
Posts: 6,441
Klan: O_o
Kraina: Moria; Moria III

Thread Starter Thread Started by Caen
Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page

2 zmiany:

- zakaz wycofywania ofert na godzinę przed zakończeniem aukcji
- wprowadzenie punktu:
"W przypadku pojawienia się oferty w ostatnich 5 minutach trwania aukcji, aukcja kończy się 5 minut od ostatniego przebicia."

Zmiany wchodzą w życie o godzinie 00.01 19 kwietnia i dotyczą wszystkich aukcji rozpoczętych po tej godzinie.

__________________
Who are you? - What do you want?

Why are you here? - Do you have anything worth living for?


We are not now that strength which in the old days; Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal-temper of heroic hearts; Made weak by time and fate, but strong in will;
To strive, to seek, to find, and not to yield...

18-04-2009 01:19 Caen is offline Search for Posts by Caen Add Caen to your Buddy List
adagio
Szeryf na serwerach R14+R16 i R20


images/avatars/avatar-14864.jpg

Registration Date: 26-12-2007
Posts: 4,860
Klan: White_Dragons (D_F)
Kraina: Necropolia II
Skąd: Kalisz

Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page

Ważne zmiany:
- wprowadzenie punktu 2.2
cytat:
W temacie może być wystawionych nie więcej niż siedem przedmiotów


-Nałożenie na kupującego obowiązku złożenia oferty w grze sprzedającemu (punkt 9.f)
cytat:
Kupujący jest zobowiązany złożyć ofertę w grze sprzedającemu i dokonać transakcji w ciągu 24h od wygrania licytacji, bądź złożenia oferty KT.


- Nałożenie na autora obowiązku umieszczenia w wątku swojego nicku z gry (punkt 3.f )

-Dodanie zapisu do punktu 8.3
cytat:
8.3 W przypadku pojawienia się oferty w ostatnich 5 minutach trwania aukcji, aukcja kończy się 5 minut od ostatniego przebicia. Niedozwolona jest zmiana tych okresów.


+zmiany kosmetyczne.

Zmiany wchodzą w życie 15 marca o godzinie 00:01
Edit: 21.03.2010

Dopisanie do punktu 2.2 że nie dotyczy on serwerów aukcyjnych
cytat:
2.2 W temacie może być wystawionych nie więcej niż siedem przedmiotów (nie dotyczy serwerów aukcyjnych)


__________________

12-03-2010 16:27 adagio is offline Search for Posts by adagio Add adagio to your Buddy List
adagio
Szeryf na serwerach R14+R16 i R20


images/avatars/avatar-14864.jpg

Registration Date: 26-12-2007
Posts: 4,860
Klan: White_Dragons (D_F)
Kraina: Necropolia II
Skąd: Kalisz

Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page

Do punktu 2.2 dodano link Regulamin handlu punkt 2.2. Pytania i odpowiedzi.

__________________

07-06-2010 13:03 adagio is offline Search for Posts by adagio Add adagio to your Buddy List
adagio
Szeryf na serwerach R14+R16 i R20


images/avatars/avatar-14864.jpg

Registration Date: 26-12-2007
Posts: 4,860
Klan: White_Dragons (D_F)
Kraina: Necropolia II
Skąd: Kalisz

Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page

Wprowadzono dopisek do punktu 8.1 a

a)wprowadzanie ceny KT po rozpoczęciu licytacji, oraz sprzedaż przedmiotów przed podanym terminem zakończenia licytacji. Wycofać przedmiot z aukcji można tylko po upływie 24 godzin od momentu utworzenia tematu, jeżeli w tym czasie nie padły na niego żadne oferty.

Punkt wchodzi w życie 17.06.2010 o godzinie 00:01

__________________

15-06-2010 13:28 adagio is offline Search for Posts by adagio Add adagio to your Buddy List
adagio
Szeryf na serwerach R14+R16 i R20


images/avatars/avatar-14864.jpg

Registration Date: 26-12-2007
Posts: 4,860
Klan: White_Dragons (D_F)
Kraina: Necropolia II
Skąd: Kalisz

Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page

Drobne zmiany

cytat:
7. Autor jest zobowiązany:

b) informować w wątku o ofertach z gry lub na PW podając nick osoby i wysokość otrzymanej oferty. Jedynie oferty z informacją na forum biorą udział w licytacji. Dotyczy to również otrzymania KT w przypadku gdy w temacie padły już oferty w licytacj

na

cytat:
b) informować w wątku o ofertach z gry lub na PW podając nick osoby i wysokość otrzymanej oferty. Dotyczy to również otrzymania KT w przypadku gdy w temacie padły już oferty w licytacji. Jedynie oferty z informacją na forum biorą udział w licytacji.


oraz

cytat:
8.1 Działania zabronione:
d) usuwanie z pierwszego postu sprzedanych przedmiotów oraz informacji o CM(CW)/KT w przypadku braku drugiego, nieedytowalnego posta (nie dotyczy działu Wyprzedaże).

na

cytat:
d) usuwanie z pierwszego postu sprzedanych przedmiotów oraz informacji o CM(CW)/KT w przypadku braku drugiego, nieedytowalnego posta.


Zmiany wchodzą w życie 14.07.2010 o godzinie 00:01

__________________

11-07-2010 19:07 adagio is offline Search for Posts by adagio Add adagio to your Buddy List
adagio
Szeryf na serwerach R14+R16 i R20


images/avatars/avatar-14864.jpg

Registration Date: 26-12-2007
Posts: 4,860
Klan: White_Dragons (D_F)
Kraina: Necropolia II
Skąd: Kalisz

Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page

Zmiany

cytat:
Tworzenie nowego tematu:
2.2 W temacie może być wystawionych nie więcej niż siedem przedmiotów (nie dotyczy serwerów aukcyjnych). (Regulamin handlu punkt 2.2. Pytania i odpowiedzi.)


Tworzenie nowego tematu:
2.2 W temacie może być wystawionych nie więcej niż siedem przedmiotów. (nie dotyczy tematów zawierających wyłącznie ceny KUP TERAZ (KT) oraz serwerów aukcyjnych). (Regulamin handlu punkt 2.2. Pytania i odpowiedzi.).

WYJAŚNIENIE.

Jeżeli w temacie będą TYLKO I WYŁĄCZNIE ceny KT (Kup Teraz) bez CM, nie obowiązuje ograniczenie w wystawionych przedmiotach

Jeżeli w temacie chociaż jeden (lub więcej) przedmiot będzie z CM i KT obowiązuje ograniczenie do 7 przedmiotów

Jeżeli w temacie chociaż jeden (lub więcej) przedmiot będzie miał cenę CM, obowiązuje ograniczenie do 7 przedmiotów.


cytat:
9. Kupujący jest zobowiązany:
d) Umieścić każde podbicie w nowym poście.


9. Kupujący jest zobowiązany:

d) Umieścić każde podbicie w nowym poście, w czytelny sposób.

Zmiany wchodzą w życie 09.lutego. 2011 o godz. 00:00

09.01.2012
Edit:
Kosmetyczna zmiana w punkcie 5

cytat:
5. Sprzedawca we własnym temacie może pisać posty TYLKO wtedy, gdy:
- podbija temat (tzw. UP), UPowanie tematu dozwolone jest co 3 godziny.

na

cytat:
5. Sprzedawca we własnym temacie może pisać posty TYLKO wtedy, gdy:
- podbija temat (tzw. UP), UPowanie tematu dozwolone jest co 3 godziny. (Nie dotyczy to "nieedytowalnego drugiego postu".)


__________________

08-02-2011 10:01 adagio is offline Search for Posts by adagio Add adagio to your Buddy List
Konrad
Administrator ds. technicznych


images/avatars/avatar-11621.gif

Registration Date: 24-05-2006
Posts: 13,373
Klan: BW Team
Skąd: localhost

Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page

.

__________________


Regulamin forum | Regulamin gry

FAQ - najczęściej zadawane pytania!Zanim wyślesz wiadomość prywatną, przeczytaj kto jest kim i co komu zgłaszać.
Wyłączona możliwość otrzymywania prywatnych wiadomości - proszę pisać do MasterOfPuppets
23-02-2012 13:17 Konrad is offline Homepage of Konrad Search for Posts by Konrad Add Konrad to your Buddy List
Sonszajn
Matka Boska Promienista


images/avatars/avatar-23220.jpeg

Registration Date: 21-12-2007
Posts: 1,567
Klan: WuDe
Kraina: Necropolia II
Skąd: Stalowa Wola

Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page

Drobne zmiany w punkcie 5

z

cytat:
5. Sprzedawca we własnym temacie może pisać posty TYLKO wtedy, gdy:

- informuje o ofercie z gry/PW - tylko wtedy, gdy ostatni post nie należy do autora (w innych przypadkach używamy opcji EDYTUJ).


na

cytat:
5. Sprzedawca we własnym temacie może pisać posty TYLKO wtedy, gdy:

- informuje o ofercie z gry/PW - tylko wtedy, gdy ostatni post nie należy do autora (w innych przypadkach używamy opcji EDYTUJ).Aby poinformować o ofercie z gry/pw sprzedający musi podać jej wysokość i nick oferującego.Tylko oferty na forum biorą udział w licytacji/są wiążące.oraz usunięcie zapisu o obowiązku podawania informacji o ofertach z gry lub PW

__________________
quote:
nithrom napisał(a)

Sonszajn- i wszystko jasne...

30-11-2012 23:50 Sonszajn is offline Search for Posts by Sonszajn Add Sonszajn to your Buddy List
C47
Super Operator Gry + OP R8


images/avatars/avatar-25255.jpg

Registration Date: 08-08-2006
Posts: 29,597

Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page

ZMIANY z:
cytat:
5. Sprzedawca we własnym temacie może pisać posty TYLKO wtedy, gdy:

- podbija temat (tzw. UP), UPowanie tematu dozwolone jest co 3 godziny. (Nie dotyczy to "nieedytowalnego drugiego postu".)
- odpowiada na czyjeś pytanie dotyczące transakcji.
- informuje o ofercie z gry/PW - tylko wtedy, gdy ostatni post nie należy do autora (w innych przypadkach używamy opcji EDYTUJ).Aby poinformować o ofercie z gry/pw sprzedający musi podać jej wysokość i nick oferującego.Tylko oferty na forum biorą udział w licytacji/są wiążące.
- umieszcza informację o zmianach w zasadach licytacji (patrz punkt 6)

||
\/
cytat:
5. Sprzedawca we własnym temacie może pisać posty TYLKO wtedy, gdy:

- podbija temat (tzw. UP), UPowanie tematu dozwolone jest co 3 godziny. (Nie dotyczy to "nieedytowalnego drugiego postu".)
- odpowiada na czyjeś pytanie dotyczące transakcji.
- umieszcza informację o zmianach w zasadach licytacji (patrz punkt 6)

sprzedawca nie może już informować o ofercie w grze
więcej w punkcie 1. z OGÓLNE


cytat:
e) Podbijać oferty zgodnie z z poniższą tabelką:

Minimalne podbicie punktowe ceny (dotyczy też CM) dla przedmiotów, których cena w licytacji w chwili podbicia wynosi (w punktach):
<1..50) - brak minimum
<50..100) - min 5pkt
<100..500) - 20pkt
<500..1000) - 50pkt
<1000..5000) - 100pkt
<5000..10.000) - 500pkt
<10.000..50.000) - 1000pkt
<50.000..100.000) - 5000pkt
<100.000..500.000) - 10.000pkt
<500.000.. ) - 50.000pkt
) - koniec przedziału otwartego (obszar DO liczby)
< - początek przedziału zamkniętego (obszar WRAZ z liczbą)

||
\/
cytat:
e) Podbijać oferty zgodnie z z poniższą tabelką:

Minimalne podbicie punktowe ceny (dotyczy też CM) dla przedmiotów, w których aktualna oferta wynosi:
od 1 do 49 - brak minimum
od 50 do 99 - 5pkt
od 100 do 499 - 20pkt
od 500 do 999 - 50pkt
od 1.000 do 4.999 - 100pkt
od 5.000 do 9.999 - 500pkt
od 10.000 do 49.999 - 1000pkt
od 50.000 do 99.999 - 5000pkt
od 100.000 do 499.999 - 10.000pkt
od 500.000 do 999.999 - 50.000pkt
od 1.000.000 do 4.999.999 - 100.000pkt
od 5.000.000 w zwyż - 500.000pkt

uproszczenie zapisu
dodanie kolejnych minimalnych podbić


dodanie punktu wraz z przeniesieniem części z 10. f) dot. edycji postów
cytat:
***OGÓLNE***


1. Ważność ofert:

- Tylko oferty na forum biorą udział w licytacji/są wiążące.
- Tylko kupujący lub osoba przez niego wytypowana może składać ofertę (sprzedawca nie może informować w temacie o ofercie w grze)
- Oferty w edytowanym poście są nieważne
- Wycofać się z aukcji, ewentualnie poprawić pomyłkę w ofercie, można tylko przez napisanie nowego posta. W takich przypadkach dozwolony jest multipost.


Wszystkie powyższe zmiany wchodzą w życie 2013-06-14, godz 14:00
zmiany informacyjne/przeredagowanie:
nie wpływające na żadne zasady

cytat:
2.1 Tematy zakładamy w odpowiednich działach zależnie od sprzedawanego przedmiotu. W przypadku pomyłki dopisujemy w temacie wyjaśnienie.

||
\/
cytat:
2.1 Tematy zakładamy w odpowiednich działach zależnie od sprzedawanego przedmiotu. W przypadku pomyłki dopisujemy w temacie wyjaśnienie z informacją dla moderatora działu, który przeniesie temat.cytat:
7. Autor jest zobowiązany:

a) dokonać transakcji po zakończeniu licytacji w ciągu 24h. W przypadkach losowych (np. strata kwadratu z rynkiem) okres zostaje odpowiednio wydłużony.

||
\/
cytat:
7. Autor jest zobowiązany:

a) dokonać transakcji po zakończeniu licytacji w ciągu 24h. W przypadkach losowych (np. strata kwadratu z rynkiem lub tymczasowa blokada konta w grze sprzedawcy/kupującego) okres zostaje odpowiednio wydłużony.


cytat:
OGÓLNE:
6. Oszustwa handlowe, zagrożone karą od ostrzeżenia do 7 dniowego bana w grze:

a) Oferowanie przedmiotów z wykorzystaniem nie swojej aukcji.
b) Podszywanie się pod sprzedającego/kupującego poprzez składanie oferty osobie, która wylicytowała/wystawiała dany przedmiot.

||
\/
cytat:
OGÓLNE:
6. Oszustwa handlowe, zagrożone karą od ostrzeżenia do 7 dniowego bana w grze:

a) Oferowanie przedmiotów z wykorzystaniem nie swojej aukcji.
b) Podszywanie się pod sprzedającego/kupującego poprzez składanie oferty osobie, która wylicytowała/wystawiała dany przedmiot.
c) Niedopełnienie warunków postawionych przez operatora (wyjątkowe sytuacje).


__________________
Guerra, guerra nunca cambia
______

Super Operator Gry (R1-R7,R9-18) - sprawy dot. tych serwerów należy najpierw kierować do Operatora

Skargi na opów/odwołania kierować na PW z linkiem do tematu, ktorego sprawa dotyczy

WIADOMOŚCI NIESPEŁNIAJĄCE ZASAD PW SĄ IGNOROWANE
NIE ODPOWIADAM NA WIADOMOŚCI W SPRAWACH TECHNICZNYCH (np błędy gry) LUB UJĘTYCH W TUTORIALACH/FAQ


Zgłoszenia(na PW) łamania przez kogoś regulaminu są ZAWSZE sprawdzane (najczęściej dopiero po kilku dniach), lecz na wiadomości nie ma NIGDY odpowiedzi z mojej strony.
Jeżeli nie pojawił się temat w Pręgierzu to znaczy, że albo nie było podstaw do blokady (lub nie znaleziono takowych), albo nie zostało to JESZCZE sprawdzone.
"Ce jest BE, zbanował, to nic że słusznie, kilku moich klanowiczów"
07-06-2013 13:59 C47 is offline Homepage of C47 Search for Posts by C47 Add C47 to your Buddy List
C47
Super Operator Gry + OP R8


images/avatars/avatar-25255.jpg

Registration Date: 08-08-2006
Posts: 29,597

Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page

z powodu częstego niezrozumienia punktu zmieniony na prostszy:

cytat:
***SPRZEDAJĄCY***

8.1 Działania zabronione:

f) umieszczanie zapisów o zniżkach lub marżach dla określonych osób oraz korzystanie z nichza przedmiot należy płacić tyle ile zostało wylicytowane
nie można dać np zniżki 10% dla osób klanu - często wtedy dana kwota jest niższa niż poprzedniego licytującego i jest to oszustwem handlowym

__________________
Guerra, guerra nunca cambia
______

Super Operator Gry (R1-R7,R9-18) - sprawy dot. tych serwerów należy najpierw kierować do Operatora

Skargi na opów/odwołania kierować na PW z linkiem do tematu, ktorego sprawa dotyczy

WIADOMOŚCI NIESPEŁNIAJĄCE ZASAD PW SĄ IGNOROWANE
NIE ODPOWIADAM NA WIADOMOŚCI W SPRAWACH TECHNICZNYCH (np błędy gry) LUB UJĘTYCH W TUTORIALACH/FAQ


Zgłoszenia(na PW) łamania przez kogoś regulaminu są ZAWSZE sprawdzane (najczęściej dopiero po kilku dniach), lecz na wiadomości nie ma NIGDY odpowiedzi z mojej strony.
Jeżeli nie pojawił się temat w Pręgierzu to znaczy, że albo nie było podstaw do blokady (lub nie znaleziono takowych), albo nie zostało to JESZCZE sprawdzone.
"Ce jest BE, zbanował, to nic że słusznie, kilku moich klanowiczów"
24-10-2013 17:56 C47 is offline Homepage of C47 Search for Posts by C47 Add C47 to your Buddy List
Sephiroth
Mroczna Bestyjka - Operatorka Serwera R1


images/avatars/avatar-24925.jpg

Registration Date: 29-01-2007
Posts: 3,585
Klan: Templars, The Cursed
Rasa w grze: Ssak
Kraina: Necropolia; Moria V
Skąd: nieistotne

Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page

cytat:
3. Autor ma obowiązek umieścić w wątku wszystkie wymienione niżej informacje (niekoniecznie w tej kolejności):
a) Statystyki przedmiotu lub screen z gry (wykadrowany do przedmiotu), w przypadku serwerów typu Moria - wszystkie widoczne poziomy przedmiotu. Jeśli przedmiot jest wynikiem połączenia w Studni Dusz, należy to zaznaczyć w wątku.


Zmiana na

=>

cytat:
3. Autor ma obowiązek umieścić w wątku wszystkie wymienione niżej informacje (niekoniecznie w tej kolejności):
a) Statystyki przedmiotu lub screen z gry (wykadrowany do przedmiotu), w przypadku serwerów typu Moria - jeśli przedmiot jest wynikiem połączenia w Studni Dusz, należy to zaznaczyć w wątku.


Moria*
Konieczność wypisywania kolejnych poziomów zostaje zniesiona, jako że mamy -> http://rx.bloodwars.interia.pl/test_items.php

__________________
____________

Operator R1
"Bydlatko srednio poczciwe i podle"

Dyskusje odnosnie
Skarg i Pręgierza:

R1
"When you stare into the abyss, the abyss stares back into you"

28-11-2013 10:48 Sephiroth is offline Search for Posts by Sephiroth Add Sephiroth to your Buddy List
Xzar
Kozioł Zagłady


images/avatars/avatar-24905.jpg

Registration Date: 22-08-2006
Posts: 2,010
Klan: Perwersi
Rasa w grze: Ssak
Kraina: Necropolia X

Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page

Zmieniany fragment regulaminu:
cytat:
2.1 Tematy zakładamy w odpowiednich działach zależnie od sprzedawanego przedmiotu. W przypadku pomyłki dopisujemy w temacie wyjaśnienie z informacją dla moderatora działu, który przeniesie temat.


Nowe brzmienie:
cytat:

2.1 Tematy zakładamy w odpowiednich działach. Należy również wybrać prawidłowy prefiks. W przypadku:

Serwerów handlowych:
- ma odpowiadać rodzajowi sprzedawanego przedmiotu.
Serwerów aukcyjnych:
- ma odpowiadać serwerowi, którego dotyczy oferta.

W razie pomyłki dopisujemy w temacie wyjaśnienie z informacją dla moderatora działu, który przeniesie temat.


Zmieniany fragment regulaminu:
cytat:

8.1 Działania zabronione:
(...)
b) zakładanie nowego wątku w tym samym dziale, jeżeli poprzedni wątek nie został jeszcze zamknięty.


Nowe brzmienie:
cytat:

8.1 Działania zabronione:
(...)
b) zakładanie nowego wątku w tym samym dziale, jeżeli poprzedni z identycznym prefiksem nie został jeszcze zamknięty.


Zmiana będzie obowiązywać od 22 lutego.
20-02-2016 13:59 Xzar is offline Search for Posts by Xzar Add Xzar to your Buddy List
Tree Structure | Board Structure
Jump to:
Post New Thread Thread is closed
Oficjalne Forum Blood Wars » Handel » Sprzedam » Regulamin Handlu

Forum Software: Burning Board 2.3.6, Developed by WoltLab GmbH